top of page

JAMBATAN GANTUNG

Terdapat empat jambatan gantung merentasi Sungai di Sungai Kenau, Sungai Lembing. Di bahagian utara terdapat dua jambatan gantung yang terletak di perkampungan Kampung Kuala Kenau dan Jeram Takar. Di bahagian selatan terletak di kampung Seberang Kolong Pahat. Umur empat jambatan gantung adalah lebih daripada 100 Tahun. Jambatan gantung tertua ialah jambatan gantung di Kampung Kolong Pahat.

bottom of page